. . . . . . . . Köszöntjük Tiszapüspöki község honlapján . . . . . . . PDF Nyomtatás Email
Írta: Adminok   
2015.08.24.


 
 
***************
 ****************************************************************

 ***************

 


 

 

A vonatkozó rendelet letölthető itt

 
 
***************
 ****************************************************************

 ***************

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan
("A" típusú pályázat) ,
valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
("B" típusú pályázat),
összhangban

 

Az "A" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

   

A "B" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

Felhívás

ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tartója és tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírásra 2016. szeptember 15. – október 15. napja között kerül sor.

Az ebösszeírást az önkormányzat által erre meghatalmazott dolgozók végzik.

Az összeírásra szolgáló adatlap a www.tiszapuspoki.hu honlapról is letölthető, illetve kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

Az adatlapot kérjük hiánytalanul kitöltve és aláírva a fenti időszakban a Polgármesteri Hivatalba – nyitva tartási időben a titkárságon leadva, munkaidőn túl a bejáratnál lévő postaládába bedobva vagy levélben – visszajuttatni.

Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni az oltási könyv alapján.

A kitöltéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban,

a titkárságon

Telefon: 06-56/445-000 (mellék száma: 0)

Felhívjuk az Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege a 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján 30.000. Ft.

Kérjük szíves együttműködésüket!

Tiszapüspöki Község Önkormányzata

 

 

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

Eboltási hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2016. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

 

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2016. szeptember 08. csütörtök:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 09. péntek:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 10. szombat:

·  08.00-12.00 óráig

 

 

 

Pótoltás:

 

2016. szeptember 19. hétfő:

·  13.00-17.00 óráig

 

2016. szeptember 20. kedd:

·  13.00-17.00 óráig

 

Lehetőség van háznál történő oltásra is, előzetes megbeszélés alapján.

 

Az oltást végző orvos: Dr. Nagy József – 06-20/941-56-38

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft. Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a chippelést is elvégezzük. Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le. A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS!

 

 

Tiszapüspöki településen is elindul a zöldhulladék szervezett szállítása, melyet a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. végez.

 

A zöldhulladék-szállítási napok egybeesnek a szelektív edények ürítési napjaival.

 

A Szolgáltató, az általa biztosított zsákban kihelyezett zöldhulladékot (fű, levél, nyesedék, stb.), valamint a maximum 1 méter hosszú és 50 cm átmérőjű,  madzaggal (nem dróttal!) átkötött gallyhulladékot szállítja el.

 

A zöldhulladék részére, a Szolgáltató a 2016. évben tervezett 8 alkalmat számítva összesen 16 db ingyenes zsákot biztosít a vele szerződésben álló ingatlantulajdonosok számára. A zsákok átvehetők a Polgármesteri Hivatal udvarán, a hivatal nyitva tartási ideje alatt, 2016. május 6-tól.

 

Az első szállítás napja 2016. május 10. (kedd).

 

                                                                                                                  Bander József

                                                                                                                   polgármester

 

 

  ***************

 ****************************************************************

 ***************

 

 

 

 

  ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

  ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

F E L H Í VÁ S!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a

SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL KAPCSOLATBAN

A TRV ZRT. munkatársai valamennyi – a házi bekötést még nem regisztráló – ingatlant felkeresnek helyszíni ügyintézés céljából.

 

Ezen túl kihelyezett ügyfélfogadást is tartanak

a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

 péntekenként  8.00-12.00 óráig.


                                                                                           

                                                 Tiszapüspöki Önkormányzat

 

 

 

 ************** 

 ****************************************************************

**************

 

 

 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Kéménytüzek

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárd tüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján a háztartási tüzelőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértéket, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra. 
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberei életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

  

 

 ************** 

 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 

 

 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

 
************** 
 ****************************************************************

 **************

 

 
 
 
************** 
 ****************************************************************

 ************** 

 

 

Bursa 2015. pályázat

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan
("A" típusú pályázat) ,
valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
("B" típusú pályázat),
összhangban

 

Az "A" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

A "B" típusú pályázati kiírás anyaga letölthető itt

 

 

 

 
************** 
 ****************************************************************

 ************** 

 

 

 
**************
 ****************************************************************
 **************

 

eboltási hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 2015. évi veszettség elleni kötelező, szervezett védőoltására Tiszapüspöki község közigazgatási területén a következő helyen és időpontban kerül sor:

 

A Polgármesteri Hivatal udvarán:

 

2015. szeptember 1. kedd:

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 2. szerda:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 3. csütörtök:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 4.péntek:

 

·  13.00-17.00 óráig

 

2015. szeptember 5. szombat:

 

·  08.00-12.00 óráig

 

 

Pótoltás:

 

2015. szeptember 25. péntek:

 

·  08.00-13.00 óráig

 

2015. szeptember 26. szombat:

 

·  08.00-12.00 óráig

 

Lehetőség van háznál történő oltásra is, előzetes megbeszélés alapján.

 

Az oltást végző orvos: Dr. Nagy József – 06-20/941-56-38

A védőoltás minden három hónaposnál idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az oltás összes költsége - amely tartalmazza az oltóanyag költségét, központi költségeket és az oltás díját - ebenként 3.500.-Ft, melyet az eb tulajdonosa készpénzben az oltás helyén köteles az állatorvos részére megfizetni. Az oltásra az eboltási könyvet mindenki hozza magával, ennek hiányában a pótlása 500.-Ft. Háznál történő oltás díja ebenként 4.000,- Ft.

A chippeletlen kutya veszettség ellen nem oltható, ezért az oltásokkal egy időben a chippelést is elvégezzük. Az oltás-chippelés együttes díja: 7.000,-Ft

Az oltás-chippelés elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyet az illetékes Kormányhivatal folytat le. A bírság mértéke 50.000,- Ft.

 

 
**************
 ****************************************************************
 **************

 

VÁLTOZÁS!

 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatalának
ügyfélfogadási rendje
 

2015. augusztus 3-tól megváltozott

Hétfő 800 - 1200

 
Helyszín: Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal titkársága
 
 
**************
 ****************************************************************
 **************
 
 
**************
 ****************************************************************
 
 
 H Ő S É G R I A D Ó!
2015.06.11. 12.00 órától 06.15. 24.00 óráig az ország területére 2. fokú hőségriasztás lett elrendelve.
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

Kiegészítés

a szociális ellátások változásával kapcsolatos sajtóanyaghoz

 
" Az egyes juttatások kifizitésénél megszűnik a házipénztárból történő készpénzes kifizetés lehetősége, az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy postai úton, vagy bankszámlára kéri a juttatást."
 
A nyilatkozatot az érintettek a februári kifizetésnél kézhesz kapják.
 
 
 
 
 
 
 
*     *      *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

 

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete állást hirdet

 

A betöltendő munkakör: közmunkaprogram irányítója

 

Az állás betölthetőségének kezdő időpontja: 2015. március 01.

 

Az Mt. szerinti jogviszony időtartama: határozatlan idő, 3 hónap próbaidő kikötésével

 

Bérezés: megegyezés szerint

 

Jelentkezési feltételek, képesítési előírások:

 

-          középfokú iskolai végzettség

-          előnyt jelent: építőipari vagy mezőgazdasági szakképesítés

 

Benyújtandó dokumentumok:

 

-          képesítést igazoló oklevél másolata

-          önéletrajz

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

Jelentkezési határidő: 2015. február 20. 12 óra

Cím: 5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.

 

A felhívás közzétételre kerül:

-          Új Néplapban egy alkalommal

-          www.tiszapuspoki.hu oldalon

-          Tiszapüspöki Önkormányzat facebook oldalán

-          Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 

Elbírálás:

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 28. napjáig

 

 

Érdeklődni:

Bander József polgármesternél személyesen vagy telefonon

Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatalban, hivatali időben, Tiszapüspöki, Fő út 93.

Telefon:56/445-000

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2015. január 29-én csütörtökön a kóbor ebek begyűjtését végzik a településen. Kérem a kutyatartókat, gondoskodjanak állataik elzárásáról.

Bander József polgármester
 
**************
 ****************************************************************
************** 

Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a településen keletkezett kátyúk ügyében a kivitelező céggel a kapcsolatot felvettük, a hét folyamán felmérik a problémás utakat, azok kijavításáról gondoskodni fognak.
Kérem szíves türelmüket a végrehajtásig.

Bander József polgármester
 
 **************

 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 **************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*************************************************************************************

 

            BURSA HUNGARICA 20

 
 *************************************************************************************
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************


**************
 ****************************************************************
**************
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
EB OLTÁSI HÍRDETMÉNY

 

Tiszapüspöki Községben az ebek szervezett veszettség elleni kötelező védőoltása 2014. szeptember hónapban, az alábbi időpontokban történik a Polgármesteri Hivatal udvarában.

 

2014. szeptember 03. (szerda)                       13 órától - 17 óráig

2014. szeptember 04.(csütörtök)                   13 órától - 17 óráig

 2014. szeptember 05.(péntek)                        13 órától – 17 óráig

 

 

Pótoltás:

2014. szeptember 25. (csütörtök) 13 – 17 óráig

2014. szeptember 26. (péntek) 13 - 17 óráig

vehető igénybe a szolgáltatás.

 

Oltás ebenként 3.000.-Ft.

Eboltási könyv pótlása 200.-Ft.

Féregtelenítő tabletta ára 100.-Ft/db. (A szükséges mennyiség az eb súlyától függő, 10 kg-onként 1 db szükséges.)

A kötelező védőoltás- és mikrocsippel történő ellátás jogszabályi hátterét a 164/2008. (XII.20) FVM  rendelet előírása tartalmazza, mely szerint az ebtartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb kort elért ebet akár egyénileg, akár az összevezetés helyszínén és időpontjában beoltatni és ezzel egyidejűleg féregteleníttetni, amit a helyszínen az állatorvosnál kell kérni.  Továbbá a 41/2012. (II.26) Kormányrendelet értelmében minden négy hónaposnál idősebb eb transzporderrel (mikrochippel) tartható, melyről az állattartó köteles gondoskodni.

Háznál történő oltást a helyszínen előzetes bejelentéssel lehet igényelni, ebben az esetben az eb oltására szombat és vasárnapi napokon kerül sor. Továbbá mikrocsippel történő ellátást is ily módon lehet kérni. Ennek költsége 3.500.-Ft/eb.

Kérünk minden eb tartót, hogy az oltásra az eb kisállat egészségügyi könyvét hozza magával.

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

FELHÍVÁS!

 

 

A csatornázási beruházást végző EuroAszfalt Kft. kérésére

 tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy a csatornahálózatra való rácsatlakozás és a rendszerbe történő

szennyvíz eresztése az átadásig

 

szigorúan tilos!

 

Az illegális csatlakoztatás büntetőjogi feljelentést von maga után

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Figyelem!

 

Nyári  diákmunka

                    

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Munkaügyi Hivatal koordinálása mellett a kormányhivatalok munkaügyi kirendeltségei megvalósításával

 

 „ A nyári diákmunka elősegítése 2014”

 

elnevezésével munkaerő-piaci programot indít.

 

A program célcsoportjába a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak.

 

A program keretében ebben az időszakban legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás támogatható.

 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, járási munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségre bemennie annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

                                                                                            Polgármesteri Hivatal

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 


 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Tájékoztatás

utcanévváltozásról

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 14.§ (2) bekezdése kimondja, hogy 2013. január 1-jétől közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

 

Emiatt Tiszapüspöki településen a Mező Imre utca, a Rózsa Ferenc utca és a Sallai Imre utca neveinek megváltoztatása vált szükségessé. Erre vonatkozó döntését a képviselő-testület a 2013. szeptember 19-i ülésén hozta meg, mely szerint 2013. október 01. napjától

 

1.     a Mező Imre utca helyett a Mező utca,

2.     a Rózsa Ferenc utca helyett a Rózsa utca,

3.     a Sallai Imre utca helyett Zsák utca

 

elnevezéseket kell használni.

 

Az utcák lakói a szükséges teendőkről név szerinti értesítést kapnak.

 

 

 

 

                                                                                                               Polgár István polgármester  

 
 
**************
 ****************************************************************
**************

 

  

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS PROGRAMRÓL

 

 

Legkésőbb 2014-ben megszűnik a földi, analóg sugárzású TV műsorszórás, helyébe a digitális műsorterjesztés lép. Az átállás után azok a háztartások, ahol jelenleg un. „hagyományos” analóg földfelszíni vétellel televízióznak, nem tudnak majd televíziót nézni.

A mintegy 500 ezer érintett háztartás közül azokat, akik szociálisan rászorultak, az állam segíti majd abban, hogy ne maradjanak televízió vételi lehetőség nélkül.


További részletek

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

F E L H Í V Á S

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18.§(3) bekezdése alapján: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a fenti hivatkozott előírás szerinti tűzvédelmi használati szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi. Vegetációs tűzesetek során – amennyiben megállapítást nyer, hogy a tüzet tűzvédelmi szabály megszegése idézte elő – a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet – és balesetbiztosításról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján tűzvédelmi bírságolási eljárást kell kezdeményezni.

 

A szabadtéri tűzesetek kialakulásának megelőzése, valamint a fentiek szerint alkalmazandó szankcionálások elkerülése érdekében kérem, hogy a tulajdonába és/vagy művelése alá tartozó területek tisztán tartásáról, a növényi hulladék elszállításáról gondoskodni szíveskedjen az érintett területek vonatkozásában.

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

**************
 ****************************************************************
**************

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat pályázat útján bérbeadásra meghirdeti:

a Tiszapüspöki külterület 02/4. hrsz. alatt található 3409 m2 területű, Környezetvédelmi és Ökológiai Oktatóközpont rendeltetésű ingatlanát.

Bérleti szerződés öt éves időtartamra köthető, 2013. július 01. napjától.

Az ingatlan induló bérleti díjára pályázó tehet ajánlatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 02.

Helye: Polgármesteri Hivatal (Tiszapüspöki, Fő út 93.). A részletes pályázati kiírás itt vehető át.

Bővebb felvilágosítás: 56/445-000”

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 

T á j é k o z t a t ó

a szennyvízberuházásról

 

 

A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás által megvalósítani tervezett szennyvízelvezetés és tisztítás projekt újabb szakaszába lépett.

  

További részletek

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 
 

 

 IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

 

 

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2012.(XII.21.) számú rendeletével a település illetékességi területén helyi iparűzési adó bevezetéséről döntött 2013. január 01. napjától.

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,5%-a. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.

 

Az iparűzési adó bejelentkezési nyomtatvány beküldési határideje

2013. január 15.,

a Polgármesteri Hivatal címére (5211 Tiszapüspöki, Fő út 93.).

 

 

                                                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                              jegyző

Bejelentő adatlap letöltése itt

 

 

 

**************
 ****************************************************************
**************
 

              

 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 
 
 
Tájékoztatás

 

 

Társaságunk szolgáltatási területén 2012. II. negyedévétől vagyis április hónaptól kezdődően a bekötési mérővel rendelkező lakossági    fogyasztóink vízóra leolvasási és számlázási üteme megváltozik.

 

Negyedévente a negyedév első két hónapjában részszámlát a negyedév utolsó hónapjában elszámoló számlát készítünk (Pl: 2012. II.   negyedévében április-május hó részszámla, június hóban elszámoló számla készül)

 

Ennek megfelelően 2012. év június, szeptember és december hónapokban az eddig megszokott vízóra leolvasók helyett, társaságunk    dolgozói végzik a tényleges vízóra leolvasást, melynek megfelelően készítjük el az elszámoló számlát. A részszámlában szereplő   mennyiség megállapítására kétféle lehetőséget biztosítunk fogyasztóinknak:

         az utolsó rendszeres számlát megelőző 365 nap átlagfogyasztása alapján megállapított m3 mennyiség, vagy

         a fogyasztó által kért átlag m3 mennyiségen alapuló számlázás.

 

Az átlagfogyasztáson alapuló részszámlákban szereplő mennyiség mindig azonos az elszámoló számlák közti időszakban.   Természetesen fogyasztóink is megadhatják, módosíthatják a részszámlákban szereplő m3 mennyiséget, melyre telefonon vagy   személyesen történt egyeztetés alapján van lehetőségük.

 

Továbbá tájékozatjuk a tisztelt fogyasztóinkat, hogy a díjbeszedős fizetési mód megszűnését követően lehetősége van a számlák   csoportos megbízással vagy egyedi utalással történő rendezésére.

 

A csoportos beszedési megbízás a kényelmes számlafizetési megoldások egyike. Ebben az esetben Önnek kell felkeresni a lakossági   folyószámláját vezető pénzintézetét, ahol az Ön felhatalmazása alapján lesz jogosult társaságunk a víz- csatornadíj számláinak havi   rendszerességgel történő leemelésére. így nem kell időt szakítania a számiabefizetés elintézésére. A csoportos beszedési megbízás nem   csak kényelmes, de biztonságos is, mivel a szerződés megkötésekor megadhatja a számlájáról levonható összeg felső határát, és   folyószámláját csak a számla esedékességekor terheljük meg. Számlája kézhezvételét követően az ott szereplő Összeget mindig   leellenőrizheti. Az ügyintézés során ne felejtse el megadni Társaságunknál nyilvántartott számláján szereplő nyolc számjegyű   fogyasztóhely kódját.

 

Az egyedi átutalással történő számla kiegyenlítéséhez kérjük - amennyiben lehetősége van rá - személyesen keresse fel   ügyfélszolgálatát. Akadályoztatása esetén írásban kérheti a fizetési mód megváltoztatását.

Minden további kérdésére munkatársainktól kaphat választ, akár személyesen vagy telefonon. Elérhetőség:

Telefon: +36 56/590-256

 

 

Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamű Kft.

5200 Törőkszentmiklós, Táncsics M. út 42.

                                                                                                 
 
 
 
**************
 ****************************************************************
**************
 

 

Frissítve ( 2016.12.08. )